System parkingowy

 Okno główne programu  PARKING1

 OKNO 1

 Okno główne składa się z 4 części:

1. Pasek górny – edycja kategorii parkowania oraz konfiguracja programu

OKNO 2

2. Okno wjazdu i wyjazdu

 OKNO 3

3. Historia wjazdów i wyjazdów pojazdów

 OKNO 4  

4. Pasek dolny – edycja pojazdów przebywających na parkingu

OKNO 5

 

 Możliwości programu:

 

- tworzenie planów parkingu z poziomami, sektorami i miejscami oraz zapisem zajętości miejsc on-line

- dowolna konfuguracja programuw ramach dostępnych trybów:

- tworzenie dowolnych pakietów parkowania oraz opłat parkingowych

- zarządzanie wjazdami/wyjazdami, szlabanami, światłami oraz pętlami indukcyjnymi

- baza danych pojazdów, historia wjazdów/wyjazdów

- szeroka gama wydruków: historia wjazdów/wyjazdów ze zdjęciem pojazdów, aktualnie na parkingu, raporty kasowe, raporty zmianowe

- moduł fiskalny: wydruk biletów parkingowych oraz paragonów fiskalnych

- raportowanie „czynności niedozwolonych” wykonanych przez obsługę parkingu

- obsługa modułu rozpoznawania tablic rejestracyjnych

- obsługa modułu zajętości miejsc parkingowych

- obsługa programu w sieci LAN i WAN

- monitorowanie wielu parkingów