System rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Carmen

FXVD4

FXMC - USB